Doprava zdarmaDoprava ZDARMA pri nákupe nad 100€
Zákaznícka podpora:info@esoldi.sk

Reklamačný poriadok

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.esoldi.sk

  1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený v e-shope www.esoldi.sk a vlastnícke právo prešlo na kupujúceho.
  2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (viď obchodné podmienky)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
  3. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
  4. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

o    K vade došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobeným kupujúcim,

o    zanedbaním údržby a starostlivosti o tovar,

o    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

o    používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
      alebo iným porušením záručných podmienok.

  1. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
  2. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na našu kontaktnú adresu avšak nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť (alebo zaslať e-mailom) vyplnený Reklamačný lístok. 
  3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, informovať kupujúceho a vybaviť reklamáciu bezodkladne. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  4. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie kupujúcim.
  5. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, tovar sa môže pri preprave poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti doručovateľa. Vaším podpisom doručovateľovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
  6. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

 

Esoldi s.r.o.
Dubnica nad Váhom
01.10.2022


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz