Doprava zdarmaDoprava ZDARMA pri nákupe nad 100€
Zákaznícka podpora:info@esoldi.sk

Alternatívne riešenie sporov

Esoldi s.r.o.

Palárikova 171/4

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO : 54 722 110

Informácia o  možnosti a  podmienkach riešenia sporu  prostredníctvom systému  alternatívneho  riešenia sporov

Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu)

Esoldi s.r.o.

Palárikova 171/4

018 41 Dubnica nad Váhom

IČO : 54 722 110

DIČ: 2121769199

(ďalej  len  „predávajúci”)

V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z., v  súlade  s  §  3 ods.  1  písm.  t)  zákona  č.  102/2014  Z.  z.  o  ochrane  spotrebiteľa  pri  predaji  tovaru  alebo poskytovaní  služieb  na  základe  zmluvy  uzavretej  na  diaľku  alebo  zmluvy  uzavretej  mimo prevádzkových  priestorov  predávajúceho  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a zákona  č.  391/2015  Z.  z.  o  alternatívnom  riešení  spotrebiteľských  sporov  a  o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  informuje  spotrebiteľov  o  možnosti  obrátiť  sa  na  subjekty alternatívneho  riešenia  sporov  s  cieľom  dosiahnuť  zmierlivé  riešenie  sporu  medzi predávajúcim  a  spotrebiteľom.

Spotrebiteľ  je  oprávnený  obrátiť  sa  na  predávajúceho  so  žiadosťou  o  nápravu  z  dôvodu svojej  nespokojnosti  so  spôsobom  vybavenia  svojej  reklamácie    alebo  preto,  lebo  sa domnieva,  že  predávajúci  porušil  jeho  práva.

Pokiaľ  predávajúci  žiadosti  spotrebiteľa  o  nápravu  podľa  predchádzajúcej  vety nevyhovel  alebo  na  žiadosť  spotrebiteľa  neodpovedal  do  30  dní  odo  dňa  jej  odoslania,  je spotrebiteľ  oprávnený  obrátiť  sa  na  orgán  alternatívneho  riešenia  sporov  s  návrhom  na začatie  alternatívneho  riešenia  sporu.  

Orgánom  alternatívneho  riešenia  sporov  pre  spory  vyplývajúce  zo  zmlúv  je  orgánom  alternatívneho  riešenia sporov  Slovenská  obchodná  inšpekcia.

Spotrebiteľ  je  tiež  v  prípadoch  sporov  týkajúcich  sa  zmlúv  uzavretých  na  diaľku  a  zmlúv uzavretých  mimo  prevádzkových  priestorov  predávajúceho je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webových sídlach:

www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
www.ec.europa.eu/consumers)

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .       


Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz